Over Jonggebleven

Jonggebleven is opgericht met als doel het begeleiden van mensen van 50+ op belangrijke loopbaanmomenten. Onze visie is dat elke 50+er die kan werken passend werk heeft. Onze missie is om 50+ers op een persoonlijke en eenvoudige manier zo snel mogelijk aan passend werk te helpen.

Jonggebleven, werkbemiddeling voor 50+

Jonggebleven is gespecialiseerd in de bemiddeling naar werk van de doelgroep 50+. Mensen met een grote of iets minder grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ervaren mensen die kunnen terugkijken op een jarenlange loopbaan. Genoten hebben van hun werk of vakmanschap en (vaak) maar moeilijk kunnen aanvaarden hier geen deel meer van uit te maken. Samen een zoektocht starten naar een passende functie waarin mensen hun kwaliteiten weer volop kunnen inzetten. Dit alles door een aanpak die zich laat kenmerken als praktisch en arbeidsmarkt gericht, is iets wat we met veel bevlogenheid iedere dag weer willen bereiken!

Kom tot je recht met loopbaanbegeleiding

Re-integratie zorgt ervoor dat mensen weer aan het werk gaan. Bijvoorbeeld na een langdurige ziekte.

Loopbaanbegeleiding heeft als doel iemand voor een loopbaan te laten kiezen waarin hij gezien zijn capaciteiten optimaal tot zijn recht komt. Ook voor (langdurig) werklozen die naar werk moeten worden begeleid.

Outplacement activiteiten die erop zijn gericht om de werknemer buiten de eigen organisatie werk te laten vinden. Bij reorganisaties wordt outplacement veel toegepast.

Dit vanuit de visie dat elke 50+ die kan werken passend werk heeft!