Privacybeleid

Als u een traject volgt bij ons, of we bemiddelen voor u op de arbeidsmarkt, of u maakt op een andere manier gebruik van onze dienstverlening, verwerken wij mogelijk uw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat wij dit op de goede manier doen. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We lichten toe welke gegevens we verzamelen, met welk doel en met wie wij gegevens delen.

Wie zijn wij?

Jonggebleven, re-integratie en loopbaanbegeleiding. Wij ondersteunen mensen en organisaties bij ontwikkeling, verandering en beweging in het werkveld. Wij geven advies en begeleiden mensen en organisaties met loopbaanvraagstukken.

Onze contactgegevens zijn:
Adres hoofdvestiging,
Witte de Withlaan 2b
7441 HZ Nijverdal
Telefoon: 06-44921210
Mail: Info@jonggebleven.nl

Welke gegevens verwerken wij?

Jonggebleven verwerkt persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze aan ons verstrekt. Sommige gegevens zijn noodzakelijk, andere gegevens zijn wenselijk om een zo goed mogelijk resultaat te kunnen leveren. Welke gegevens wij verzamelen en verwerken, kan verschillen per situatie.

Als u een vraag stelt over onze dienstverlening:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens 

Op het moment dat u van plan bent om een traject te volgen, of een traject volgt bij ons: (coaching, loopbaanoriëntatie, outplacement, re-integratie 2e spoor. Een naar werk of een werkfit traject):  

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Geboortedatum, geslacht
 • Curriculum Vitae: informatie over werkervaring en opleiding
 • Gegevens over trainingen en/of uitkomsten van testen die u via ons heeft gevolgd of gedaan
 • Rapportages met daarin een samenvatting van de voortgang of conclusies van het traject
 • BSN Nummer

Als u door ons bemiddeld wordt voor een vacature bij onze opdrachtgevers:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens 
 • Beboortedatum, geslacht
 • Curriculum Vitae: informatie over werkervaring en opleiding
 • Andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van beoordeling van geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens met een aantal doelen:

Om u te informeren over onze dienstverlening en een voorstel te kunnen doen op maat.

Om onze dienstverlening te optimaliseren en om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij uw (loopbaan-)vragen.

Om onze klanten op de hoogte te houden van de voortgang van een traject.

Om te onderzoeken of u passend bent voor een vacature bij een opdrachtgever, zodat wij u kunnen bemiddelen.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming, dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang het nodig is om u te voorzien van de dienstverlening die wij met elkaar overeengekomen zijn. CV’s van kandidaten die wij mogelijk bemiddelen bewaren wij één jaar. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht).

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Jonggebleven kan persoonsgegevens delen met opdrachtgevers en doet dit uitsluitend voor de uitvoering van een overeenkomst of als daar toestemming voor is gegeven. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Jonggebleven doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegeven bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Jonggebleven met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens ook optimaal beveiligen.

Welke rechten heeft u als betrokkene?

Als het gaat om uw persoonsgegevens, heeft u als cliënt en/of kandidaat een aantal rechten.

U heeft het recht om uw gegevens in te zien. U kunt dit opvragen door dit aan te geven bij uw contactpersoon van Jonggebleven. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. Als uw gegevens niet kloppen, heeft u het recht om de gegevens te laten aanpassen. U heeft het recht om uw gegevens te laten verwijderen. Daarnaast heeft u ook het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Vragen of klachten?

Heeft u vragen, opmerkingen en/of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Jonggebleven? Neem dan contact op met ons door een mail te sturen naar info@jonggebleven.nl.

Er bestaat ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.