Werkwijze en Maatregelen ter Voorkoming van Corona-verspreiding

 

Wij hebben onze werkwijze aangepast waardoor alle trajecten normaal doorlopen, zonder fysieke bijeenkomsten

De Corona-problematiek leidt in Nederland (en daarbuiten) tot afgelastingen van evenementen en aanpassingen in het werk en leven van mensen. We spreken als Jonggebleven dagelijks cliënten en wij zijn ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheid om Corona-besmettingen te voorkomen. Hieronder vind je de maatregelen die we nemen om veilig te kunnen blijven werken.

Totdat de situatie weer genormaliseerd is volgen wij, naast alle adviezen vanuit het RIVM, de volgende werkwijze:

  • Alle face to face bijeenkomsten zijn vervangen door e-coaching/Skype/telefonische contacten.
  • Tijdens alle trajecten kunnen deelnemers gebruik maken van onze online begeleidingstools (kijk op LDC.nl) voor een indruk van de inhoud. De coach begeleidt de deelnemers online bij de uitvoering en nabespreking van de testen.
  • De jobhunt binnen trajecten loopt gewoon door en daarmee ook het solliciteren door de deelnemers.
  • In geval van 2e spoor re-integratietrajecten wordt, om een eventuele loonsanctie van UWV te voorkomen, de volgende tekst in de (eind)-rapportages opgenomen:
    ‘Door de overmacht-situatie die is ontstaan door het Corona-virus, en de richtlijnen van het RIVM en/of Landelijke en/of lokale overheden die daar op volgden, is een aantal face to face-gesprekken in het traject vervangen door e-coaching/telefonische gesprekken. Het 2e spoortraject voldoet daardoor volledig aan de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter stelt’.  

Door bovenstaande maatregelen hebben wij de voortgang van de trajecten geborgd waardoor u aan uw verplichtingen blijft voldoen én nemen wij, mede namens u, onze verantwoordelijkheid door verdere verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan.

Mocht u nog vragen hebben dan zijn wij uiteraard graag bereid om een nadere toelichting te geven.

Laten we hopen dat de gevolgen van de Corona-besmettingen voor ons allen beperkt blijven!